Formare Profesională

 

S.C. CATHARSIS S.R.L. organizează cursuri de formare profesională, conform prevederilor OU 129/ 2000, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru ocupaţia Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în parteneriat cu ARSSM.

La nivelul organizaţiei dumneavoastră, corespunzător legislatiei în vigoare, respectiv Legea nr. 319/ 2006, art.21, se impune pregătirea unui lucrător desemnat cu răspundere în domeniul SSM, respectiv curs de 44 ore sau curs de 84 ore.
În situaţia în care la nivelul organizaţiei funcţionează şi Comitet de Securitate şi Sănătate în muncă, se impune conform prevederilor aceluiaşi act normativ, pregătirea reprezentanţilor lucrătorilor, respectiv curs de 44 ore. Numărul reprezentanților lucrătorilor se va stabili conform prevederilor HG. 1455/ 2006.

stingatoare transportabile cu pulbere

Curs Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu durata de 44 ore cod COR: 315219
Condiţiile de participare la curs sunt: Studii medii.
CURS  NIVEL DE BAZA  (44 ORE) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care se adreseaza organizaţiilor cu un numar mai mic de 9 angajaţi şi în care angajatorul (administratorul) poate să-şi asume activitatea de prevenire şi protecţie  în conformitate cu art.16  din HG 1425 din 2006 care arată:
(1) În cazul întreprinderilor cu până la 9 lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
c) angajatorul a urmat cel puţin un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore şi conţinutul prevăzut în anexa nr. 6 lit. A, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.
Tot odată cursul se adresează şi:
- membrii Comitetelor de Securitate şi Sănătate în Muncă din intreprinderi – CSSM;
- reprezentantul lucrătorilor;
- toate persoanele interesate.

Curs Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu durata de 84 ore cod COR: 315219
Condiţiile de participare la curs sunt: Studii medii.
CURS  NIVEL MEDIU (84 DE ORE) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care se adreseaza persoanelor din organizaţii cu peste 10 angajaţi ce au în sarcina de serviciu activitatea de prevenire si protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în conformitate cu art.49 din HG 1425 din 2006 care arată:
„(1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului mediu sunt:
a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore.
(2) Nivelul mediu prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).”
Tot odată cursul se adresează şi:
- persoanele desemnate în materie de SSM;
- membrii serviciilor interne de prevenire şi protecţie;
- membrii serviciilor externe de prevenire şi protecţie - membrii CSSM;
- angajatori/manageri;
- toate persoanele interesate.

Curs Specialist în domeniul securităţii si sănatăţii în muncă cu durata de 84 ore cod COR: 241220
Condiţiile de participare la curs sunt: Studii superioare.
CURS  NIVEL MEDIU (84 DE ORE) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care se adreseaza persoanelor din organizaţii cu peste 10 angajaţi ce au în sarcina de serviciu activitatea de prevenire si protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în conformitate cu art.49 din HG 1425 din 2006 care arată:
„(1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului mediu sunt:
a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durată de cel puţin 80 de ore.
(2) Nivelul mediu prevăzut la alin. (1) se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).”
Tot odată cursul se adresează şi:
- persoanele desemnate în materie de SSM;
- membrii serviciilor interne de prevenire şi protecţie;
- membrii serviciilor externe de prevenire şi protecţie;
- membrii CSSM;
- angajatori/manageri;
- toate persoanele interesate.

Cursanţii beneficiază de:

 • Suport de curs:
 • adaptat cerinţelor legale si aşteptărilor dumneavoastră;
 • actualizat după ultimele informaţii in domeniu;
 • manualul cursantului este gratuit – format electronic;
 • beneficiaţi gratuit de informaţii suplimentare - la cerere.
 • Echipa de lectori:
 • profesionişti în formare şi activitatea de prevenire si protecţie, cu o bună experienţă în practică.
 • Tehnici de formare:
 • interactive, moderne, specifice formarii profesionale continue a adultilor.
 • Săli de curs:
 • dotare corespunzătoare, suporturi pentru exerciţii, laptop, videoproiector.
 • Consultanţă:
 • gratuit, în timpul şi după terminarea cursurilor – pentru pregătirea proiectelor, precum şi după absolvirea cursurilor.

Pentru informaţii suplimentare şi înscriere la cursuri contactaţi-ne.


 

Copyright © CATHARSIS 2012