I.S.C.I.R.

 

 

S.C. CATHARSIS S.R.L. este autorizată I.S.C.I.R. ca Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor (RSVTI), cu nr. 256R-358/23. 07.2009.

De ce aveţi nevoie de RSVTI?

Conform legii nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil obligaţiile deţinătorilor de astfel de echipamente sunt: Art. 15: Pct. 1. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8, are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.
Pct. 2. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.
Art. 25. - d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

stingatoare transportabile cu pulbere

Prestarea serviciului de operator RSVTI – se poate executa conform Ordinul 382/2009 cu persoane fizice sau juridice care au autorizaţie RSVTI.

•  Avantajele folosirii S.C. CATHARSIS S.R.L. ca operator RSVTI :
•   Eficienţă şi promptitudine. Acestea derivă din cunoaşterea problematicii şi a întregii palete de soluţii.
•   Preluarea sarcinilor ce derivă din relaţia dvs. cu ISCIR-ul.
•   Nu este necesară angajarea cu contract de muncă a persoanei fizice ce îndeplineşte ocupaţia de RSVTI
•   Nu vă afectează fluctuaţia de personal.
•   Nu trebuie să asiguraţi pe durata concediului de odihnă sau medical al persoanei angajate ca RSVTI un înlocuitor cu aceeaşi calificare, care să preia temporar atribuţiunile acesteia.
•   Costuri mai mici şi fixe.
•   Fără taxele asigurărilor sociale aferente contractelor de muncă.
•   Ne deplasăm gratuit la instalaţii pentru a evalua costurile cât mai exact.

•   Preţul este negociabil şi poate fi mai mare sau mai mic în funcţie de:
•   numărul instalaţiilor/echipamentelor ISCIR din dotare;
•   de complexitatea şi starea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR din dotare;
•   de existenţa ori lipsa parţială sau totală a documentaţiilor tehnice necesară autorizării instalaţiilor / echipamentelor în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice din colecţia ISCIR în vigoare;
•   de gradul de acoperire a deservirii instalaţiilor/echipamentelor din dotare prin personal autorizat ISCIR.

Copyright © CATHARSIS 2012
Politica Cookies
Certificat Web