Medicina muncii

 

stingatoare transportabile cu pulbere

În conformitate cu legislaţia de Medicina Muncii, angajatorul trebuie să asigure angajaţilor servicii medicale preventive, încheind un contract cu o unitate medicală autorizată în acest sens.

Scopul Medicinei Muncii

Medicina Muncii face parte din managementul riscului profesional şi presupune acţiunea convergentă a angajatorului, angajaţilor şi a medicilor.
Rolul ei este de a evalua starea de sănătate a angajaților în relaţie cu mediul de muncă şi de a oferi consultanţă angajatorilor privind factorii de risc profesionali şi modalitatea de evitare a acestora.

Ce sunt controalele de medicina muncii

•  Sunt un complex de examinări medicale de diferite specialităţi.
•  Sunt prevăzute de către lege ca făcând parte din contractul de muncă.
•  Sunt stabilite de către lege pentru fiecare meserie în parte. Tematica pentru toate fazele de instruire;

Asistenţa de Medicina Muncii include:
•   Examinări medicale de profil – specifice activităţii fiecărei firme;
•   Examinări obligatorii:
    - Controale iniţiale – înaintea angajării, după schimbarea locului de muncă, în cazul apariţiei unor factori de risc suplimentari;supraveghere la efectuarea instructajului periodic;
    - Controale periodice.
•   Activităţi preventive. Programul de activităţi preventive este stabilit în mod individual cu fiecare firmă în parte pentru o adaptare optimă a acestuia la nevoile firmei.

TARIFELE SUNT NEGOCIABILE, ÎN FUNCŢIE DE COMPLEXITATEA MESERIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR, PRECUM ŞI NUMĂRUL DE SALARIAŢI.

Copyright © CATHARSIS 2012