Securitate şi sănătate în muncă

 

stingatoare transportabile cu pulbere

S.C. CATHARSIS S.R.L. serviciu extern de prevenire şi protecţie oferă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, consultanţă de specialitate în conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, precum şi Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 – Norme metodologice pentru aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Principalele activităţi prestate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt urmatoarele;

•   Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea nr. 319/2006 şi Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. 1425/2006:
•   Regulamentul Intern (inclusiv obligaţiile de a cunoaşte şi respecta deciziile de securitatea şi sănătatea muncii);
•   Fişa postului (inclusiv modul de insuşire şi respectare a măsurilor pentru securitatea şi sănătatea muncii);
•   Documentar de instruire pentru toate fazele de instruire;
•   Tematica pentru toate fazele de instruire;
•   Fișele individuale de instructaj pentru securitatea şi sănătatea în muncă.

•   Consiliere lunară:
•   efectuare instructaj introductiv general;;
•   supraveghere la efectuarea instructajului la locul de muncă;
•   supraveghere la efectuarea instructajului periodic;
•   informare periodică privind modificările legislative;
•   elaborarea documentaţiei în funcţie de modificările legislative;
•   întocmirea normativului de acordare a EIP, pentru meseriile existente în firmă;
•   elaborarea instrucţiunilor proprii de securitatea muncii;
•   organizarea activităţii de securitatea muncii (atribuţii ale conducătorilor locurilor de muncă, ale executanţilor, nominalizare etc.);
•   ercetarea accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă;
•   control pe baza programului de activitate, a tuturor locurilor de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
•   organizarea semnalizării de securitate şi sănătate în muncă;
•   propunerea de sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se realizează programul de măsuri de securitate şi sănătate în muncă;
•   consiliere în aplicarea planului de prevenire şi protecţie.

•   Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională:

Lucrarea se execută pentru fiecare loc de muncă/meserie în parte. Preţul este negociabil şi diferă în funcţie de numărul de persoane de pe acelaşi loc de muncă, complexitate şi riscurile activităţilor.
Obs. – planul de prevenire şi protecţie se întocmite pe fiecare loc de munca/meserie, precum şi centralizat la nivelul societăţii, preţul acestuia regăsindu-se în contravaloarea evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

•   Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă.
•   Coordonare în materie de securitate şi sănătate în muncă a şantierelor temporare sau mobile conform H.G. 300/2006.
•   Autorizare pe meserii d.p.d.v. al securităţii şi sănătăţii în muncă (electricieni, legători de sarcină, macaragii, motostivuitorişti, manevranţi, montatori pietre abrazive, etc.).
•   Cercetarea accidentelor de muncă urmate de încapacitate temporară de muncă.

TARIFELE SUNT NEGOCIABILE, ÎN FUNCŢIE DE COMPLEXITATEA MESERIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR, PRECUM ŞI NUMĂRUL DE SALARIAŢI.

Copyright © CATHARSIS 2012