Situaţii de urgenţă (P.S.I.)

 

stingatoare transportabile cu pulbere

S.C. CATHARSIS S.R.L. oferă consultanţă în domeniul situaţiilor de urgenţă (PSI) de specialitate în conformitate cu Legea nr. 307/2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 privind Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilã şi Ordinul nr. 712 din 28 februarie 2007 privind Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Principalele activităţi prestate în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt următoarele:

•  Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea nr. 307/2006, Normele generale de apărare împotriva incendiilor şi Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004, astfel:
•   Documentar de instruire pentru toate fazele de instruire;
•   Tematica pentru toate fazele de instruire;
•   Fişele individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă;
•   Actele de autoritate.

•   Consiliere lunară
•   efectuare instructaj introductiv general;
•   supraveghere la efectuarea instructajului la locul de muncă;
•   supraveghere la efectuarea instructajului periodic;
•   participarea efectivă la verificarea însuşirii şi a modului de aplicare a măsurilor propuse în planul de prevenire;
•   monitorizarea funcţionării sistemelor şi echipamentelor de stingere a incendiilor;
•  emiterea de decizii/autorizaţii pentru desfăşurarea activităţii în conformitate cu normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilităţi, lucrul cu foc deschis, etc.;
•   realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii în domeniul situaţiilor de urgenţă cu prilejul vizitelor de control;
•  exerciţii practice cu angajaţii, pentru punerea în aplicare a planului de intervenţie (utilizarea stingătoarelor, exerciţii de evacuare, etc.).

•   Evaluarea riscurilor de incendiu.

TARIFELE SUNT NEGOCIABILE, ÎN FUNCŢIE DE COMPLEXITATEA MESERIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR, PRECUM ŞI NUMĂRUL DE SALARIAŢI.

Copyright © CATHARSIS 2012