Securitate şi sănătate în muncă


S.C. CATHARSIS S.R.L., prin echipa de specialiști în domeniu, prestează servicii în domeniul organizării și desfășurării activităților de prevenire și protecție, la toate categoriile de entități, în conformitate cu NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Cu o experiență de peste 20 ani în domeniul securității și sănătății în muncă, cu un corp de specialiști cu pregătire temeinică în domeniu, S.C. CATHARSIS S.R.L., abilitat ca Serviciu Extern de Prevenire și Protecție, prestează servicii, pe baza de contract, la solicitarea angajatorilor din toată țara.

Ne manifestăm disponibilitatea de a sprijini angajatorii în desfășurarea oricăror activități de prevenire și protecție enumerate în Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, a securității și sănătății în muncă.

Suntem pregătiți să colaboram cu serviciile interne de prevenire și protecție constituite în întreprinderi/instituții, cu lucrătorii desemnați pentru ca activitatea în domeniul SSM să fie bine organizată și să se desfășoare în conformitate cu cerințele legale.

Ne-am specializat în ceea ce privește întocmirea documentelor și documentațiilor cerute de actele normative în vigoare, plecând de la elementele specifice ale unității-proceduri, tehnologii, echipamente de muncă, număr lucrători, condiții de muncă, riscuri identificate, etc. După caz, acordăm sprijin asupra constituirii și funcționarii comitetelor de securitate și sănătate în muncă, identificării echipamentelor individuale de protecție, informării și instruirii lucrătorilor, colaborarea cu serviciile de medicina muncii.

În scopul prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale acordăm asistență de specialitate și îndrumare managerilor, conducătorilor locurilor de muncă, efectuăm controale privind respectarea prevederilor legislației actuale de către lucrători și informăm operativ conducerile de unități în legătura cu concluziile desprinse și măsurile propuse.

Avem expertiza și competența în ceea ce privește cercetarea evenimentelor, în stabilirea cauzelor și a împrejurărilor în care s-au produs acestea, a răspunderilor și reglementărilor încălcate, precum și în privința propunerilor de măsuri menite să elimine neconformitățile și să prevină alte evenimente.

Suntem pregătiți să acordăm sprijin în situațiile în care inspectorii de muncă efectuează controale, în realizarea măsurilor stabilite de aceștia, în comunicarea modului în care s-au îndeplinit măsurile.

Principalele activități prestate în domeniul securității și sănătății în muncă sunt următoarele:

 • Elaborarea tematicilor (pentru instructajul introductiv general, instructajul specific locului de muncă, instructajul periodic) și reglementările interne (pentru stabilirea duratei instructajului introductiv general, duratei instructajului specific locului de muncă, duratei instructajului periodic și intervalul de timp între două instructaje periodice) în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă pentru instructajul introductiv general;
 • Efectuarea instructajului introductiv general în domeniul securității și sănătății în muncă; Supraveghere la efectuarea instructajului la locul de muncă; Supraveghere la efectuarea instructajului periodic;
 • Elaborarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă și stabilirea atribuțiilor ce revin salariaților la locurile de muncă;
 • Elaborarea dispozițiilor/deciziilor pentru desfășurarea activității în conformitate cu normele pentru securitatea și sănătatea în muncă.
 • Testarea cunoștințelor angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă (verificarea anuală);
 • Propuneri pentru realizarea măsurilor dispuse de către inspectori cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
 • Propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor și atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Stabilirea unor clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
 • Întocmirea altor documente specifice activității de securitate și sănătate în muncă necesare conform legislației de specialitate;
 • Exerciții practice cu angajații, pentru punerea în aplicare a planului de intervenție (utilizarea stingătoarelor, exerciții de evacuare, etc.).