Medicina muncii


În conformitate cu legislaţia de Medicina Muncii, angajatorul trebuie să asigure angajaţilor servicii medicale preventive, încheind un contract cu o unitate medicală autorizată în acest sens.

Scopul Medicinei Muncii

Medicina Muncii face parte din managementul riscului profesional şi presupune acţiunea convergentă a angajatorului, angajaţilor şi a medicilor.
Rolul ei este de a evalua starea de sănătate a angajaților în relaţie cu mediul de muncă şi de a oferi consultanţă angajatorilor privind factorii de risc profesionali şi modalitatea de evitare a acestora.

Ce sunt controalele de medicina muncii

•  Sunt un complex de examinări medicale de diferite specialităţi.
•  Sunt prevăzute de către lege ca făcând parte din contractul de muncă.
•  Sunt stabilite de către lege pentru fiecare meserie în parte. Tematica pentru toate fazele de instruire;

Asistenţa de Medicina Muncii  se realizează prin medici de medicina muncii colaboratori și include:

•   Examinări medicale de profil – specifice activităţii fiecărei firme;
•   Examinări obligatorii:
    – Controale iniţiale – înaintea angajării, după schimbarea locului de muncă, în cazul apariţiei unor factori de risc suplimentari;supraveghere la efectuarea instructajului periodic;
    – Controale periodice.
•   Activităţi preventive. Programul de activităţi preventive este stabilit în mod individual cu fiecare firmă în parte pentru o adaptare optimă a acestuia la nevoile firmei.

SUPRAVEGHEREA SĂNĂTĂȚII LUCRĂTORILOR este reglementată juridic prin: – CAP. V din LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă: Supravegherea sănătății ; – HG nr 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor.

Sănătatea și securitatea angajaților dumneavoastră sunt importante pentru buna desfășurare a activității pe care o desfășurați !

– Angajarea lucrătorilor fără efectuarea controlului medical, menținerea la locul de munca a persoanelor fără efectuarea controlului medical periodic, constituie contravenție si se sancționează cu amenda cuprinsa intre 4000 lei si 8000 lei.

– Prin Regulamentul Intern, angajatorul poate stabili sancțiuni disciplinare fata de lucrătorii care nu se prezinta la controalele medicale programate.

TARIFELE SUNT NEGOCIABILE, ÎN FUNCŢIE DE COMPLEXITATEA MESERIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR, PRECUM ŞI NUMĂRUL DE SALARIAŢI.