Resurse umane


S.C. CATHARSIS S.R.L. cu o echipă caracterizată prin seriozitate, performanță, bine instruită, toți profesioniști în domeniu, vom acționa pentru a identifica, evalua, utiliza și aplica/recomanda implementarea legislației muncii și securității sociale, asigurând consultanta/consiliere de specialitate angajatorilor, managerilor, lucrătorilor în resurse umane și angajaților, pe baza dispozițiilor legale în vigoare, prestând următoarele activități:

 • Întocmire Regulament intern, Contract colectiv de muncă, procedură de inițiere, negociere si înregistrare;
 • Întocmire oferte de angajare și încadrare în muncă a salariaților pe baza contractului individual de muncă si a persoanelor cu statut de zilieri;
 • Propunere proiect contract individual de muncă, cu clauzele specifice ale angajatorului, întocmire fișe de post;
 • Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, angajarea cetățenilor români în afara țării, obținerea Formularului A1;
 • Întocmire acte adiționale la contractul individual de muncă, în raport de cerințele părților;
 • Conceperea si prezentarea spre avizare a criteriilor de evaluare si a procedurii de evaluare a salariaților;
 • Întocmire Decizii de modificare/încetare a contractelor individuale de muncă, inclusiv documentații privind acordarea indemnizației de șomaj tehnic;
 • Întocmire proceduri de cercetare disciplinară, de concediere individuală/colectivă;
 • Transmiterea informațiilor cerute de lege în REVISAL, la termenele legale;
 • Întocmire si transmitere declarații la Administrația Finanțelor Publice, Direcția de Statistică;
 • Întocmire adeverințe, alte documente solicitate de angajatori/salariați;
 • Consiliere privind îndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în urma controalelor efectuate;
 • alte servicii, la cererea celor interesați.

Avem o experiență îndelungată, suntem în domeniu de peste 16 ani și vă asigurăm că vom oferi servicii de cea mai bună calitate și la un nivel înalt de profesionalism.