I.S.C.I.R


S.C. CATHARSIS S.R.L. este autorizată I.S.C.I.R. ca Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor (RSVTI), cu nr. SB/ORD130/1375/0/21.09.2022.

De ce aveţi nevoie de RSVTI?

Conform legii nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil obligaţiile deţinătorilor de astfel de echipamente sunt: Art. 15: Pct. 1. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8, are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.
Pct. 2. Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.
Art. 25. – d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Prestarea serviciului de operator RSVTI – se poate executa conform Ordinul nr. 130 2011  cu persoane fizice sau juridice care au autorizaţie RSVTI.

Avantajele folosirii S.C. CATHARSIS S.R.L. ca operator RSVTI :

•   Eficienţă şi promptitudine. Acestea derivă din cunoaşterea problematicii şi a întregii palete de soluţii.
•   Preluarea sarcinilor ce derivă din relaţia dvs. cu ISCIR-ul.
•   Nu este necesară angajarea cu contract de muncă a persoanei fizice ce îndeplineşte ocupaţia de RSVTI
•   Nu vă afectează fluctuaţia de personal.
•   Nu trebuie să asiguraţi pe durata concediului de odihnă sau medical al persoanei angajate ca RSVTI un înlocuitor cu aceeaşi calificare, care să preia temporar atribuţiunile acesteia.
•   Costuri mai mici şi fixe.
•   Fără taxele asigurărilor sociale aferente contractelor de muncă.
•   Ne deplasăm gratuit la instalaţii pentru a evalua costurile cât mai exact.

Preţul este negociabil şi poate fi mai mare sau mai mic în funcţie de:

•   numărul instalaţiilor/echipamentelor ISCIR din dotare;
•   de complexitatea şi starea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR din dotare;
•   de existenţa ori lipsa parţială sau totală a documentaţiilor tehnice necesară autorizării instalaţiilor / echipamentelor în conformitate cu prevederile Prescripţiilor Tehnice din colecţia ISCIR în vigoare;
•   de gradul de acoperire a deservirii instalaţiilor/echipamentelor din dotare prin personal autorizat ISCIR.

In esență operatorul RSVTI se ocupa cu monitorizarea tuturor instalațiilor/utilajelor/mijloace de ridicare care funcționează sub incidenta ISCIR.

Ca si exemple enumeram:

 • cazane sub presiune,
 • boilere,
 • lifturi,
 • macarale,
 • compresoare,
 • stivuitoare,
 • transpalete electrice și manuale, etc.

Mai jos avem o descriere succintă a drepturilor și obligațiilor operatorului RSVTI.

Obligațiile operatorului RSVTI:

 • identificarea și înregistrarea echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR;
 • transmiterea datelor spre înregistrare la Inspecția Teritorială ISCIR;
 • monitorizează întreținerea și reparațiile echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidență;
 • monitorizarea înlocuiri unor piese sau instalații din domeniul ISCIR pe care le au în evidență;
 • monitorizarea montajului și punerea în funcțiune a unor piese, echipamente sau instalații din domeniul ISCIR, pe care le au în evidență;
 • monitorizarea exploatării corecte și legală a echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidență;
 • elaborarea și aplicarea în practică a instrucțiunilor de folosire ale fiecărui echipament/instalație din domeniul ISCIR;
 • anunțarea în scris, în caz de accidente a Inspecției Teritoriale ISCIR;
 • anunțarea în scris, a conducătorului societății/instituției de necesitatea opririi unor instalații sau echipamente ISCIR;
 • anunțarea în scris, a conducătorului societății/instituției de nerespectarea regimului de folosire a instalațiilor sau echipamentelor ISCIR;
 • înregistrarea evidenței echipamentelor/instalațiilor într-un registru cu urmărirea efectuării verificărilor tehnice oficiale;
 • interzicerea manevrării instalațiilor/echipamentelor de către persoane neautorizate.

Drepturile operatorului RSVTI:

 • să asiste la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele sau instalațiile ISCIR pe care le are în evidență;
 • să facă propuneri conducătorului societății/instituției în vederea îmbunătățirii condițiilor de exploatare a echipamentelor sau instalațiilor ISCIR;
 • să facă propuneri conducătorului societății/instituției în vederea achiziționării de scule, dispozitive, aparatură de măsură și control precum și echipamentele de protecție pentru ca desfășurarea activității de RSVTI să se facă în cele mai bune condiții;
 • să facă parte din comisiile de achiziții a echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR;
 • să anunțe ISCIR de nerespectarea dispozițiilor legale privind achiziția, întreținerea, repararea sau exploatarea în condiții de siguranță a echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR.