Author: admin

Medicina muncii

În conformitate cu legislaţia de Medicina Muncii, angajatorul trebuie să asigure angajaţilor servicii medicale preventive, încheind un contract cu o unitate medicală autorizată în acest sens. Scopul Medicinei Muncii Medicina Muncii face parte din managementul riscului profesional şi presupune acţiunea convergentă a angajatorului, angajaţilor şi a medicilor.Rolul ei este de...

Full Article

Resurse umane

S.C. CATHARSIS S.R.L. cu o echipă caracterizată prin seriozitate, performanță, bine instruită, toți profesioniști în domeniu, vom acționa pentru a identifica, evalua, utiliza și aplica/recomanda implementarea legislației muncii și securității sociale, asigurând consultanta/consiliere de specialitate angajatorilor, managerilor, lucrătorilor în resurse umane și angajaților, pe baza dispozițiilor legale în vigoare, prestând...

Full Article

I.S.C.I.R

S.C. CATHARSIS S.R.L. este autorizată I.S.C.I.R. ca Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor (RSVTI), cu nr. SB/ORD130/1375/0/21.09.2022. De ce aveţi nevoie de RSVTI? Conform legii nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare...

Full Article

Situații de urgență

S.C. CATHARSIS S.R.L. prin echipa de specialiști în domeniu, desfășoară activități în domeniul situațiilor de urgență în conformitate cu legislația în vigoare: Elaborarea tematicilor (pentru instructajul introductiv general, instructajul specific locului de muncă, instructajul periodic) și reglementările interne (pentru stabilirea duratei instructajului introductiv general, duratei instructajului specific locului de muncă, duratei...

Full Article

Securitate şi sănătate în muncă

S.C. CATHARSIS S.R.L., prin echipa de specialiști în domeniu, prestează servicii în domeniul organizării și desfășurării activităților de prevenire și protecție, la toate categoriile de entități, în conformitate cu NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006. Cu o experiență de peste 20 ani...

Full Article